Co je to duplexní povrch?

žárový zinek

Najdete ho na 99% našich výrobků a je zárukou životnosti až 50 let v exteriéru. Obecně se tím rozumí kombinování dvou různých povrchových úprav, které vede k celkovému prodloužení životnosti dané součtem životností jednotlivých použitých metod. V našem případě se jedná o podkladní žárový zinek a následné práškové lakování UV stabilními barvami.

Samotná první úprava žárovým zinkem je velmi důležitá, protože zajistí již sama o sobě dostatečnou ochranu, a to oproti jiným metodám i v dutinách dílců. Následuje předúprava tzv. sweepování, jinak jemné pískování, která naruší zinek a vytvoří tak dostatečné ukotvení pro následný lak. Po této předúpravě se nanáší základní primer a konečně vrchní lakování dle zvolené barevnosti.

Touto kombinací povrchových úprav při dodržení technologických postupů se dosahuje životnosti 30 až 50 let v exteriéru.
Lavička Beata

Tuto metodu aplikujeme na všechny ocelové dílce od roku 2015/2016. Protože chceme zaručit vysokou kvalitu našich výrobků, rozhodli jsme se přejít na tuto povrchovou úpravu i přes některá prvotní úskalí, která s sebou tato změna přinesla. Především žárový zinek znamenal mnohdy předělání konstrukce – plechové dílce se teplotou deformují, ponor do žárového zinku vyžaduje odtokové otvory, sváry nabírají jiné množství zinku než samotné ocelové profily a další. Většinou to znamenalo přechod k robustnějšímu provedení, sváry umístit do jiných míst, nepoužívat závity v konstrukcích, zvětšit vrtání otvorů, před lakem provést hrubé očištění zinku od nátoků a bohužel také zvýšení konečné ceny.

I když se v počáteční fázi investic může zdát cena za duplexní systém příliš vysoká, praxe a doba životnosti povlaku bez nutnosti dalších investic do údržbových nátěrů přesvědčí o opaku.

Pro zákazníka tak změny přinesly nejen významné prodloužení životnosti, ale přispěly také ke zvýšení odolnosti vandalům.

Copyright © 2014 Urbania s.r.o.